"Måla med ljus - Les Grands Moments"

Multireporter och opinionsbildare. Det som står i min blogg är mina högst privata tankar och åsikter.

Är foto konst eller inte...

...jag tror att en stor bov i dramat i alla fall inom Sverige är att det är så många konstkritiker och kännare som inte riktigt accepterar fotot som konst och när inte fotot är accepterat i de finare salongerna så är det väldigt svårt att befästa en konstnärlig status hos utövarna, detta kan leda till en stagnation som leder till att provokationen i sig själv blir det som provocerar. Tar vi en titt tillbaka på de fotoutställningar och bilder (jag tänker inte nämna någon vid namn) som har varit mest omtalade de senare åren så har de nästan alltid provocerat och därigenom fått medial uppmärksamhet. Många gånger har bilderna varit tekniskt perfekta men de har saknat den där djupa konstnärliga dimensionen och inställsamt spelat på lättvunna medialakänslor.

Mycket inom fotokonsten är redan gjort och ännu svårare är det inom den målade konsten, det är näst intill omöjligt att hitta ett spår som ingen tidigare har utforskat och mutat in. När jag började måla så ville jag likt Jean-Michel Basquiat blanda gatans konst med det traditionella måleriet, men efter ett par tavlor insåg jag att jag börjat plagiera och inte hade mitt eget uttryck, marken jag rörde mig på var redan inmutad och utforskad och detta fick mig att söka vidare. På senare år har jag inom mitt måleri hittat ett vad jag tror nästintill outforskat spår, men jag har trots det hämtat grundinspirationen från tavlor som är nästan 2000 år gamla, trots sin ålder så sprudlar dessa tavlor av ett liv, ljus och kraft som fångat mitt intresse.

Inom foto är det trögare för mig att hitta något nyskapande och unikt, mycket har som redan sagts gjorts av andra fotografer. Likheter mellan mitt fotografiska uttryck och tidigare fotografiska mästare finns i mina bilder och är faktiskt lite väl tydliga i vissa fall. Jag vet faktiskt inte om jag ska ta det som positiv eller negativ kritik när mina bilder jämförs med fotografiska mästare som jag ser upp till.
Men jag strävar efter det unika det outforskad även inom mitt fotograferande, men handen på hjärtat så är det nog näst intill omöjligt att hitta ett unikt uttryck inom gatu- och reportagefoto, men jag jobbar hårt på att hitta ett eget uttryck inom ljusmåleri, jag har inte kommit dit ännu men kanske, kanske så kommer jag dit en dag.Love Spreads. Blandteknik. Yoghurt, akryl, sprayfärg, diskmedel. Inscannad, bearbetad och färdigtställd i Fractal Design Painter & Live Picture.

Veckans skiva: Theodore Bikel Sings Yiddish Theatre and Folk Songs

//Chasid

Added 2007-07-10 21:12 | Read 12567 times. | Permalink
Foto som konst, jag har själv målat i drygt tjugo år, och har nu vid fyllda fyrtio övergått till foto.
Jag tror inte heller det finns mycket som inte redan gjorts på ett eller annat sätt, dock tror jag det verkligen essenciella i konsten, är det personliga uttrycket. Det unika nya må vara, men utan det personliga blir det bara ännu en effekt. Jag strävade inte efter någonting nyskapande i måleriet, den personliga signaturen i penselföringen var min och blev på så sätt signaturen. Detsamma gäller fotografi, mina konstnärskollegor målar, jag fotograferar med samma passion (och mitt personliga uttryck fungerar som signatur)... utan jakt på ett nytt uttryck formas mitt personliga uttryck, mitt spår i samtiden.

Mvh
Jörgen Gucko Sundelin
Svar från Chasid 2009-10-01 13:56
Självklar är det som du säger det personliga uttrycket som är viktigaste inom både konst och foto, det går aldrig att ersätta känslan med teknik i en eller annan form och utan passion så blir det platt och livlöst!

Men det vore inte fel om människor kan se på min konst och mina foton och direkt knyta dem till mig, det är lite det jag strävar efter!
Mvh//Chasid
Javisst, det är även det jag syftar på. Oavsett hur man vrider och vänder på det får måleri och foto med tiden en personlig signatur helt naturligt... Jag tror dock att man ska akta sig för att SÖKA det, det kommer av sig själv när hjärna och hand förenas av erfarenheten. Tror du inte att din signatur, ditt handlag och dina utsnitt syns?
Svar från Chasid 2009-10-01 22:43
Vad gäller måleri så har jag en inneboende längtan att spränga gränserna och hitta nya vägar, det är en del av min kreativitet och mitt uttryck helt enkelt :) Jag har en mycket intressant utställningsidé på gång som jag ska visualisera i framtiden enligt mitt koncept att ta utställningen till folket! En tanke med detta konceptet är att summan av hela verket blir en konstinstallation för offentliga miljöer!
//Chasid
Grattis till utställningen på Ikea förresten, dina bilder äger skärpa och begåvning.
Det verkar som du har en tydlig formulering för ditt konstnärliga uttryck. Som Picasso sa(nåja, kontentan ev.): "Jag söker inte, jag finner".
Att kommunicera med andra människor, är på något sätt själva kärnan i den konstnärliga verksamheten även för mig... å andra sidan finns en ytterligt introvert nödvändighet i själva skapandeprocessen. Skapandeprocessen är en existensiell nödvändighet för själslig frid, i symbios med bieffekten att möta andra människor. Att göra det offentliga rummet till en skådeplats för konstnärlig kommunikation, är inte något nytt, däremot hur du gör det... och att du lyckas nå din tänkta publik med ett tydligt och tvetydigt budskap. Det är en balansgång i kommunikation att lyckas fullt ut...(now shown)

To avoid getting spam and other kind of trash comments, please enter the control code below.
« enter the number twentyone as digits in this field

XXX
 

Add

Previous posts

Bloggar


Gallerier som jag är med i


Google Translate


Mina favoritfotografer